Kontakt

Föräldrastiftelsen Balders Hage
Häradsvägen 2B
141 39 Huddinge
Telefon: 08 – 779 88 77
Mobil:073 -950 48 92

Förskolechef:
Eva Jönsson
Telefon: 08 – 779 88 77

Kontaktperson från styrelsen:
Daniel Brand
Telefon: +46 70 371 3531
daniel.brand@telia.com

Köansvarig:
Moa Linder
Mobil: +46 70 146 64 56
moamarielinder@gmail.com

Foton av Fredrik Nytomt.