Barn och personal

Balders Hage har två våningar, Svalebo och Ugglebo. På den nedre våningen går Svalebobarnen, de är mellan ett till tre år. På den övre våningen går Ugglebobarnen.

Då ett Balderbarn får syskon erbjuds barnet under mammas och pappas föräldraledighet att fortsätta på Balders Hage 15-25 timmar per vecka. De som går 25 timmar/vecka följer skolans ledighet.

Vi har 7-8 personer anställda på Balders Hage, förskollärare och barnskötare är fördelade över Svalebo och Ugglebo. Mycket samarbete sker mellan avdelningarna och gemensamma projekt löper parallellt med avdelningens eget program.

Vi ser en god personaltäthet och kontinuerlig fortbildning för personalen som mycket viktig. Vi är stolta över våra duktiga pedagoger och 50% av dem är förskolelärare.