Hur det började

I november 1989 bestämde sig 6 familjer för att tillsammans starta ett kooperativ i ett hus nära Stuvsta station. Huset rustades till stor del på egen hand och förskolan fick namnet Balders Hage, eftersom det är beläget i kvarteret Balder.

År 1991 utökades Balders Hage med tre familjer och huset byggdes till under sommaren samma år. 1994 öppnades ytterligare en avdelning på Balders Hages övervåning. Därmed tog det nuvarande Balders Hage form med ca 20 familjer, trettio barn och 6 anställda fördelade på två avdelningar.