Lek, lust, lärande

Balders Hage har medvetet valt en bred pedagogisk linje. En mängd olika pedagogiska influenser ryms i arbetet med särskild inriktning på skapande verksamhet. Barnen arbetar med olika uttrycksmedel som musik, drama, rytmik, dator, natur och skapande i olika former. Vi utgår från förskolans läroplan (Lpfö 98/10) och dess värdegrund. Vår syn på barn är att de har en stor inneboende kompetens och drivkraft att söka ny kunskap om sig själv och sin omgivning. I denna process vill vi ge varje barn stöd och vägledning efter barnets egna förutsättningar, intressen och behov. Lika viktig är den sociala träningen där barnen i mindre grupper får känna meningsfull och glädjerik samvaro. Det är i gemenskapen med andra som möjligheterna finns att lära sig samarbeta, ta hänsyn, utveckla tolerans och empati, utveckla sitt språk och sitt tänkande. Verksamheten ska präglas av humor och öppenhet. Lek är lärande eftersom leken är barnets verktyg att bearbeta och söka nya erfarenheter.

Kulturevenemang och andra utflykter organiseras gärna. Centralt i verksamheten är också daglig utevistelse samt rytmik- och rörelsepass för alla barn. Hemlagad mat smakar bäst så all mat och så mycket som möjligt ekologiskt, lagas av personalen i Balders Hages kök.

Vi eftersträvar en inspirerande miljö som lever efter barnens behov. Olika typer av material ska finnas lätt tillgängligt för barnen och ge dem impulser till utforskande, lek och skapande. Dokumenationen av barnens aktiviteter sker fortlöpande genom bilder, barnens portfolio, våra utställningar, dagboksanteckningar, Balderbullen på föräldrawebben och våra väggar för att synliggöra för barnen och föräldrarna.

Uppföljning av det enskilda barnets utveckling görs genom observationer, barnintervjuer och regelbundna utvecklingssamtal med föräldrarna som tillsammans med pedagogerna gör en gemensam plan utifrån varje barns behov.

Vår filosofi är att verksamheten ska präglas av vuxna och barn som är nyfikna, utforskande och har lust att lära tillsammans. Du ska känna dig trygg när ditt barn är på Balders Hage.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s