Välkommen till Balders Hage

lekBalders Hage är en förskola med ca 35 barn i åldrarna 1-5 år, indelade i två avdelningar. Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ och är beläget i en stor villa centralt i Stuvsta nära pendeltågsstation och natur. Balders Hages mål är att i samverkan under lekfulla former utveckla barnens trygghet, lust att lära och förmåga till empati.

Du ska välja Balders Hage om du aktivt vill engagera dig i ditt barns förskoletid. I gengäld får du en stor inblick i ditt barns vardag utanför hemmet. Är du nyinflyttad till Stuvsta är det ett utmärkt sätt att utöka din bekantskapskrets och bygga värdefulla nätverk i närmiljön för din familj.