Kontakt

Föräldrastiftelsen Balders Hage
Häradsvägen 2B
141 39 Huddinge
Mobil: 073 -950 48 92

Rektor:
Eva Jönsson

Kontaktperson från styrelsen:
Emilia Bustos
Telefon: +46 70 573 5847
ordforande@baldershage.nu

Fadderansvarig:
Sofia Bäckbom
Mobil: +46 70 784 11 39
fadder@baldershage.nu