Kontakt

Föräldrastiftelsen Balders Hage
Häradsvägen 2B
141 39 Huddinge
Telefon: 08 – 779 88 77
Mobil:073 -950 48 92

Rektor:
Eva Jönsson
Telefon: 08 – 779 88 77

Kontaktperson från styrelsen:
Ida Pettersson
Telefon: +46 70 476 07 69
ordforande@baldershage.nu

Fadderansvarig:
Sofia Bäckbom
Mobil: +46 70 784 11 39
intag@baldershage.nu