Föräldrarnas insats

Balders Hage är en föräldrastiftelse som drivs i kooperativ form. Föräldrarnas delaktighet och aktiva intresse ska göra Balders Hage till en särskilt omtyckt förskola av såväl barnen, personalen som föräldrarna själva. För att säkerställa Balders Hages verksamhet är vi därför noga med att intervjua alla familjer innan de erbjuds en plats.

Arbetsinsatserna ska inte påverka det dagliga familjelivet negativt. Allt för arbetstyngda föräldrar är inte till stor glädje för varken Balders Hage eller sina egna barn. Insatserna ska istället öppna nya dörrar för att öka kontakten med ditt barns vardag.

Det som alla Baldersfamiljer delar ansvaret för är:

Jourtjänstgöring
Alla familjer ställer upp som vikarierande förskolepersonal vid behov. Ett jourschema görs upp minst tre månader i taget så att du kan planera i god tid.

Städning
Balders Hage storstädas fyra gånger per år. Då delas ansvaret för städning av olika rum upp mellan familjerna. Det tar ca 3 timmar per familj. Dessutom delar alla Baldersfamiljer förutom styrelsefamiljerna på den dagliga städningen tre av veckans vardagskvällar enligt schema. Denna veckostädning tar ca 2 timmar i anspråk och inträffar ungefär åtta kvällar per år.

Varje familj ingår i en av följande arbetsgrupper:

Vaktmästare
Som vaktmästare hänger din insats mycket på att du själv tar på dig att fixa det som står uppskrivet på aktuell vaktmästarlista. Det kan handla om både stora och små saker som att sätta upp en gardinstång, laga leksaker, installera torkskåp eller tillverka käpphästar. Gemensamma fixardagar ordnas någon gång under terminen.

Festfixare
Festerna är viktiga för vår verksamhet. På våren ordnas en barnfri fest för att alla föräldrar ska få bra tillfälle att lära känna varandra. Dessutom ordnas en höstfest vid Hallowen för barnen och under vårvintern en utflyktsdag för föräldrar och barn tillsammans. Vi har också en vårfest i maj/juni. Festfixarna ansvarar för planering, mat, genomförande och efterföljande städning.

Styrelsearbete
Styrelsen har ett kontinuerligt arbete med månatliga sammanträden där alla beslut angående Balders Hages verksamhet tas. Dessutom håller styrelsen i det löpande arbetet med budget, bokföring, personallöner, kommunkontakter, inköp, försäkringar samt skriftlig och muntlig information om Balders Hage. Styrelsen ansvarar även för de stormöten som hålls med samtliga familjer en gång per termin.

Listansvarig (Jour och städ)
Detta uppdrag omfattar upprättande av jour- och städscheman. Schemat ligger för en termin i taget och föräldrar ansvarar själva för att byta med någon om dagarna inte passar. För närvarande ligger detta uppdrag på IT ansvariga i styrelsen.

Storstädsansvarig
Vid storstädningarna är det städledaren som organiserar arbetet och kontrollerar att det blir utfört. Det ska finnas städbeskrivningar för varje rum till storstädningarna. Städningen ska planeras så att arbetsinsatserna fördelas så rättvist som möjligt mellan familjerna.

Foton av Fredrik Nytomt.