Om Balders Hage

Barnen på Svalebo och Ugglebo

Balders Hage har två våningar, Svalebo och Ugglebo. På den nedre våningen går Svalebobarnen, de är mellan ett till tre år. På den övre våningen går Ugglebobarnen. Läs mer om pedagogiken och verksamheten med barnen här.

Då ett Balderbarn får syskon erbjuds barnet under mammas och pappas föräldraledighet att fortsätta på Balders Hage 15-25 timmar per vecka. De som går 25 timmar/vecka följer skolans ledighet.

Vår personal

Vi har 7-8 personer anställda på Balders Hage, förskollärare och barnskötare är fördelade över Svalebo och Ugglebo. Mycket samarbete sker mellan avdelningarna och gemensamma projekt löper parallellt med avdelningens eget program.

Vi ser en god personaltäthet och kontinuerlig fortbildning för personalen som mycket viktig. Vi är stolta över våra duktiga pedagoger och 50% av dem är förskolelärare.

Barn- och miljövänlig mat på Balders Hage

Hemlagad mat smakar bäst! All mat lagas av personalen i Balders Hages kök och i möjligaste mån väljer vi ekologiska alternativ. En kost med mycket grönsaker, rotfrukter, baljväxter och fullkorn är bra både för hälsan och miljön. Vi på Balders Hage har som filosofi att om barn lär sig tycka om sådan mat, ökar det chansen för att de ska fortsätta med de vanorna senare i livet. Eftersom förskolan har en jätteviktig roll i arbetet för bra matvanor är användandet av socker väldigt begränsat på Balders Hage. Barnens födelsedagar firas med ett månadskalas då barnen får varsin bulle de själva bakat. I övrigt serveras inte sylt, juice, glass eller liknande.

Dokumentation i TYRA-appen

Vi använder appen TYRA som verktyg för att bl.a. dela med oss av den pedagogiska dokumentationen, utvärdera och utveckla Balders Hages verksamhet, samt hantera scheman, frånvaroinformation och kommunikation. Med appen kan pedagogerna enkelt dokumentera – och föräldrarna enkelt följa – barnens utveckling och lärande.

 

Foton av Fredrik Nytomt.